Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Ogłoszenia

Stronicowanie

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania:WA.ZUZ.5.4210.1161.2022.MK

  2023.03.24

  Na podstawie art. 10 § 1, art. 73 i art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. 2022 poz. 2000, dalej jako k.p.a.) zawiadamia się, że na wniosek skierowany przez Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych z utworów jurajskich - ujęcie w m. Pukinin - studnia nr 1 i 2 zlokalizowanych kolejno na terenie dz. nr ew. 766/2, ob. 30 Pukinin, gm. Rawa Mazowiecka, dz. nr ew. 768/3 obręb nr 30 Pukinin, gm. Rawa Mazowiecka

 • Zawiadomienie WA.ZUZ.5.4210..1176.2022.AK

  2023.03.10
  Zawiadomienie, że na wniosek Gminnego Zakładu do spraw Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji, Aleja Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni ścieków typu BIOVAC SBR-0810-2 w Starym Kurzeszynie: WA.ZUZ.5.4210..1176.2022.AK
 • Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej z dnia 9 marca 2023 roku skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Boguszycach.

  2023.03.09

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 6 marca 2023 roku, w ramach kontroli urzędowej, ze stacji uzdatniania wody i z sieci wodociągu publicznego w Boguszycach, gmina Rawa Mazowiecka, zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Boguszyce, Garłów, Księża Wola, Zarzecze, Dziurdzioły, Byliny Stare, Chrusty, Małgorzatów, Zielone i Kaliszki, nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

  W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej stwierdza przydatność wody do spożycia.

Stronicowanie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18106
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-24 11:17:36